فرم تماس 

    راه های تماس


    شماره تماس
     : ۵۵۹۶۵۶۷۴-۰۲۱

    پست الکترونیک : info@Pharmado.ir

    آدرس داروخانه : میدان شهرری، خیابان تبریزی، پاساژ مرمر، پلاک ۸۷، داروخانه دکتر کزازی (مرمر)